Róża różańcowa"Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: "Zdrowaś Maryja" dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa... Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania."
Jan Paweł II

Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Członkowie Róży korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec. Modlimy się w osobistych intencjach .

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (...)

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).


Podsumowując każdy członek Róży Różańcowej:

 • codziennie odmawia 1 dziesiątkę różańca,
 • przez miesiąc rozważa tę samą Tajemnice Różańca Świętego np. Narodzenie Pana Jezusa,
 • przez miesiąc modli się w wyznaczonej intencji.


Organizacja:

 • zmiana tajemnic następuje co miesiąc, na spotkaniach Róży Różańcowej, w niedzielę po Mszy Św. w kościele.


Założyciel: ks. Sławomir Łacny


Róża św. Rity

Róża św Rity

Zelator - Krystyny Figiel

Zmiana tajemnic - I niedziela miesiąc

1.   Ciupek Stanisława
2.   Dutka Alicja
3.   Figiel Krystyna
4.   Fudała Irena
5.   Fudała Irena
6.   Jamróz Jolanta
7.   Kania Cecylia
8.   Kania Małgorzata
9.   Kania Zofia
10. Kozub Maria
11. Kurek Marianna
12. Maciejowska Cecylia
13. Mikłas Władysława
14. Nowosad Helena
15. Skwarek Władysława
16. Śledzińska Józefa
17. Ślęczek Józefa
18. Tokarek Józefa
19. Urban Władysława
20. Wołek Janina

Róża św. Barbary

Róża św Barbary

Zelator - Renata Pypłacz 

Zmiana tajemnic - II niedziela miesiąca

1.   Brodzińska Krystyna
2.   Buła Pelagia
3.   Cholewa Maria
4.   Gębala Alfreda
5.   Gołas Janina
6.   Gregorczyk Irena
7.   Grudzień Stanisława
8.   Jamrozik Janina
9.   Malczyk Danuta
10. Oleksiewicz Krystyna
11. Patucha Genowefa
12. Piotrowska Krystyna
13. Pociecha Emilia
14. Pstraś Marta
15. Pypłacz Renata
16. Skwarek Emilia
17. Ślusarczyk Alina
18. Warchoł Józefa
19. Wierzba Genowefa
20. Zielińska Maria


Róża św. Faustyny

Róża św Faustyny

Zelator - Zofii Śnieżek

Zmiana tajemnic - III niedziela miesiąca

1.   Buczek Wiesława
2.   Dulowska Zdzisława
3.   Głowacz Aleksandra
4.   Głowacz Marek
5.   Jamrozik Adam
6.   Jurkiewicz Fryderyka
7.   Knapik Jolanta
8.   Knapik Roman
9.   Łyszczarz Emilia
10. Siewniak Halina
11. Skwarek Czesława
12. Szymura Krystyna
13. Śnieżek Ignacy
14. Śnieżek Zofia
15. Tarnawska Janina
16. Tuszyc Małgorzata
17. Tuszyc Marek
18. Wojtasik Barbara
19. Zając Lidia
20. Zając TadeuszINTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY NA ROK 2021


Styczeń
• Intencja ewangelizacyjna — Braterstwo ludzkie
Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.
Luty
• Intencja powszechna — Przemoc w stosunku do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
Marzec
• Intencja ewangelizacyjna — Sakrament pojednania
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.
Kwiecień
• Intencja powszechna — Podstawowe prawa
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.
Maj
• Intencja powszechna — Świat finansów
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.
Czerwiec
• Intencja ewangelizacyjna — Piękno małżeństwa
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.
Lipiec
• Intencja powszechna — Przyjaźń społeczna
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.
Sierpień
• Intencja ewangelizacyjna — Kościół
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.
Wrzesień
• Intencja powszechna — Ekologicznie zrównoważony styl życia
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.
Październik
• Intencja ewangelizacyjna — Uczniowie misjonarze
Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.
Listopad
• Intencja powszechna — Osoby cierpiące na depresję
Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.
Grudzień
• Intencja ewangelizacyjna — Katecheci
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.
Watykan, 31 stycznia 2020 r.