Rada Duszpasterska

Rada duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. 
– Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty.
– Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).
– Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).
– Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).
– Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).
– Troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa i pracowników kościelnych.

Skład Rady Duszpasterskiej:
1. ks. proboszcz  Krzysztof Kozioł

2. ks. wikariusz Rafał  Kluska

3. Stanisława Bartosik

4. Roman Fudała

5. Jolanta Głowacz

6. Małgorzata Grzyb

7. Adam Jamrozik

8. Jolanta Knapik

9. Andrzej Mamica

10. Tadeusz Mikłas

11. Kazimierz Pająk

 

Skip to content