O parafii

Kościół

Z uzyskanego w 1930 r. spichlerza zaczęto wznosić Kościółek. Przerobiono dach, doprowadzono do porządku mury, wybito okna oraz przy pomocy murarzy i cieśli dobudowano drewnianą zakrystię. Zaczęto zbierać datki i tak oto spichlerz zamienił się w świątynię.

Dach został pokryty blachą oraz wybudowano wieżyczkę. 1 listopada 1930 r. odbyło się poświęcenie Kościółka oraz dwóch dzwonów, którego dokonał Książę Metropolita Adam Stefan Sapieha. Kościół został poświęcony szczególnej opiece Chrystusa Króla.

W 1935 r. Dzięki staraniom proboszcza , ks. Jońca, przystąpiono do budowy nowego Kościoła. Na jego wygląd wpływ miały takie czynniki jak np. możliwość uzyskania odpowiedniego materiału. Komitet Rozbudowy Kościoła Parafialnego w Balinie zwrócił się z prośbą o pozwolenie na rozbudowę istniejącego Kościółka, gdyż ubodzy parafianie nie byliby w stanie ponieść kosztów budowy nowego Kościoła według obowiązujących stylów. Budowę Kościoła prowadził majster murarski Jan Niemczyk z Luszowic. Materiały potrzebne do budowy pochodziły z różnych miejsc, m.in. cegły-z rozbiórki pieca do wypalania cegieł w Płazie, cement – od gminy Trzebini, drewno na krokwie-od Potockich z Krzeszowic. W 1936r. wykonano mury szczytowe, gzymsy, chór oraz prowadzące na niego schody, dach pokryto blachą i deskami. W 1937 r. Prowadzono roboty wykończeniowe, czyli tynkowano mury, wykonano betonowe ozdoby ołtarza, ambonę, parapety oraz wstawiono okna. Tego roku na odpust w parafii, czyli ostatnią niedzielę października, Kościół był wykończony. Nabożeństwa odbywały się w Kościele złożonym z części nowo wybudowanej oraz z części dawnego spichlerza, który został przerobiony.

Wyposażenie Kościoła kompletowane było metodą zbiórek w różnych parafiach.

Wielki marmurowo – betonowy ołtarz został wykonany w 1938 r., w 1939 r. powstały zaś ołtarze boczne.

Ostatnim etapem było uporządkowanie terenu wokół Kościoła, posadzono kilkanaście drzew liściastych oraz krzewów ozdobnych.

Charakter dzisiejszy Kościół zyskał w wyniku przebudowy z początku lat dziewięćdziesiątych. Utworzono fasadę z dwoma wieżami, dzięki temu Kościół mimo położenia w kotlinie dominuje nad krajobrazem.

Cmentarz parafialny

Powstawał równocześnie z Kościołem, na parceli zakupionej w 1931 r., w następnym roku wybudowano ogrodzenie i kamienną kostnicę.

Kaplica p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej

Niewielka kapliczka położona w centrum wsi, przy dzisiejszej ulicy Jaworznickiej. Powodem jej wybudowania w 1874 r., z inicjatywy mieszkańców, była duża odległość do Kościoła parafialnego w Kościelcu.

W kapliczce dominuje architektura, która wiąże tradycyjne cechy ludowych, przydrożnych kapliczek. W ludowym ołtarzyku umieszczony jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej

Kapliczka

Owa kapliczka znajduję się w sąsiedztwie wyżej wspomnianej kaplicy. Jest mniejsza i pochodzi z początku XIX wieku. Poświęcona jest również Matce Boskiej Częstochowskiej, której obraz umieszczony jest w barokowo – ludowym małym ołtarzyku.

Skip to content