NIEDZIELA

8.12

7.30 + PAWEŁ DOLEGŁO od rodz. Ziębów i Dudków.

9.30 + JAN i WŁADYSŁAWA PATYK.

11.30 W INT. PARAFIAN

17.00 + BRONISŁAWA ODRZYWOLSKA; + JÓZEF KOWALSKI, MAREK syn.

PONIEDZIAŁEK

9.12

7.00 O ŁASKĘ INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI

7.00 + FRANCISZEK SUŁEK od siostry Heleny z mężem i rodz.

17.00 + EDWARD FUDALI od rodz. Kiper i Górski.

WTOREK

10.12

7.00 + JACEK DUDEK od Urszuli i Romana Moździerz.

7.00 + JÓZEF BIŚTA od chrześniaka Jerzego z rodz.

17.00 + ADAM i MARIA GŁADYS od rodz. Jedynak z Libiąża.

ŚRODA

11.12

7.00 + STANISŁAW KOZIOŁ w rocz. śm.

17.00 ++ Księża którzy pracowali w naszej parafii, ++ Ofiarodawcy naszego kościoła.

+ ZA ZMARŁYCH WYPOMINANYCH W NASZEJ PARAFII.

+ FRYDERYKA KOZUB, JAN mąż.

+ DEZYDERIUSZ KWIATEK od rodz. Żmudzkich.

+ TADEUSZ GŁADYS w rocz. śm. STANISŁAWA żona.

+ ZOFIA ŁYSIK od Stanisławy i Leopolda Fudałów.

+ JÓZEFA DUDEK od sąsiadów z ul. Wyzwolenia.

+ STANISŁAWA ANDRZEJEWSKA od rodz. Tymów i Janików.

+ MAERK RODZIK od Władysława Skupień.

W INT. SPRZĄT; MIESZKAŃCÓW I ZMARŁYCH Z UL. WYZWOLENIA DO NRU 120.

CZWARTEK

12.12

7.00 + BRONISŁAW BIAŁAS od Ireny Perek.

17.00 + TEOFILA SEWERYN od wnuczki Katarzyny z prawnuczką Nikolą.

PIĄTEK

13.12

7.00 + PAWEŁ DOLEGŁO od chrzestnego i żony.

17.00 + ADOLF ADAMCZYK od córki Angeliki z rodz.

17.00 + JANINA SIATA od sąsiadów Staszczyk i Głowacz.

SOBOTA

14.11

7.00 + GRAŻYNA w 5 rocz. śm.

7.00 + STEFANIA WILCZEK od syna.

17.00 + WIESŁAWA SKWAREK w 8 rocz. śm. Od rodziców i brata z żoną.

NIEDZIELA

15.12

7.30 + KAROL SIEWNIAK i ZMARLI RODZICE.

9.30 + ZDZISŁAW WOŁEK.

11.30 W INTENCJI PARAFIAN.

17.00 + WIESŁAWA SKWAREK od męża i dzieci.